Nieuwsbrief #2 aug 2014
CRKL nieuwsbrief #02 augustus 2014

Bekijk deze nieuwsbrief in je browser

Vakantie is niet alleen maar leuk

Vakantie is niet alleen een tijd van genieten en ontspanning, maar ook een tijd van reflectie: Door tijd en rust te nemen, door in een andere context en cultuur te zijn en door met nieuwe mensen te spreken, kunnen we afstand nemen van ons eigen dagelijkse leven. Een leven met ingesleten gewoonten, vaste overtuigingen en standaard oplossingen.
CRKL creëert met zijn leerCRKLs eenzelfde impuls voor innoverende leiders als een vakantiereis: we scheppen de ruimte voor nieuwe ontmoetingen andere perspectieven en kruisbestuiving. Onze leerCRKLs zijn plekken voor reflectie en leren voor innoverende leiders onderling om beter te kunnen worden in je vak: het vormgeven van vernieuwing.

Interesse? Meer informatie? Kijk op www.CRKL.nl

JIJ: Interview
Interview met Arjan Schonewille

(Directeur Werkplein Baanzicht, Assen)

Arjan Schonewille is directeur van Werkplein Baanzicht. Werkplein Baanzicht is de sociale dienst van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. Samen met zijn collega’s is hij altijd op zoek naar verbetering en vernieuwing van de dienstverlening aan klanten.
 
Voor Arjan is het doorontwikkelen en verfijnen van bestaande diensten en processen net zo waardevol als vernieuwing. “In ons DNA zit dat we continu kijken hoe het slimmer, sneller en effectiever kan. We leren daarbij graag van successen van onszelf en van anderen. Dat geeft energie.”

Kenmerkend is dat Arjan veel experimenteert. “Wij zijn van de pilots en vinden niet snel iets gek. Natuurlijk zijn we kritisch naar elkaar. Maar we proberen graag nieuwe ideeën uit en leren al werkende weg.”
 
Een belangrijk punt is laten zien wat je waard bent. “We zijn steeds beter in staat te laten zien wat het bedrijfseconomisch rendement op korte en lange termijn is van onze activiteiten. Dit maakt ons minder afhankelijk van landelijke budgetten, wat een grote winst is voor sociale diensten.”

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat klanten zoveel mogelijk zelf zaken kunnen regelen, waarbij vertrouwen de basis is. “Straks werkt het zo dat de klant zichzelf bijstand kan toekennen, en dat is nieuw in onze wereld”, aldus Arjan. Om dit te realiseren werkt Arjan samen met diverse marktpartijen. Een voorbeeld van de steeds grotere rol van de klant in het proces is de ontwikkelde webshop voor meedoenregelingen waar klanten hun budget zelf kunnen besteden. 
 
Arjan heeft een groot vertrouwen in de medewerkers. Mensen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang en pakken de regie over hun eigen ontwikkeling. “Op deze manier kunnen we toe met in totaal vier leidinggevenden (twee managers, een controller en directeur) voor de hele organisatie van ongeveer 130 mensen. Er is dus sprake van een grote mate van zelforganisatie.”
 
Arjan wil graag leren van andere mensen. Hij is nieuwsgierig hoe anderen naar de wereld kijken en met zaken omgaan. Voor hem is het daarbij belangrijk dat mensen gepassioneerd zijn. Daarom doet hij graag mee aan de leerCRKLs van CRKL. “Ik vind het erg interessant mensen te leren kennen uit andere werkvelden. Ik kan concrete zaken dan misschien niet direct in mijn eigen organisatie toepassen, maar ik leer veel van hun manier van kijken en handelen.”

JIJ: BLOG

Marcella Rijkschroeff

(Directeur HRM gemeente Zwolle)

Leiderschap en vernieuwing in het publieke domein

Daar is al veel over gezegd en geschreven. Vooral over competenties en kwaliteiten, kracht en gezag, het kunnen inspireren van anderen en zo maar door. Waar leiders hun eigen inspiratie om tot vernieuwing te komen vandaan halen is heel divers. Maar wat het ook is, het lerend vermogen speelt een belangrijke rol. En daar hoort wat mij betreft ook een open houding bij. Want leren van elkaar, is de sleutel naar vernieuwing.

De dynamiek in en om organisaties is enorm toegenomen. Organisaties die in dit tumult overeind blijven zijn die bedrijven die functioneren als een open systeem en daarvan ook doordrongen zijn. Voor marktpartijen is dit gesneden koek. Voor de overheid steeds een beetje meer. Hoewel we soms spreken van één overheid, is de overheid een lappendeken van (uitvoerings) organisaties. Best lastig als het gaat om intersectorale samenwerking. En toch lukt het ons steeds beter om elkaar te vinden in onze opgaven. Ja, het moet wel ergens over gaan. Dialoog om de dialoog, daar wordt niemand beter van.

Die dialoog is nodig om te kunnen leren van elkaar en te snappen dat reflectie, uitwisseling en samenwerking leidt tot vernieuwing. Naast die open houding natuurlijk. Leiders die dit gedrag vertonen en daarbij laten zien dat ze dat ook belangrijk vinden in hun teams, faciliteren dit proces door het voorbeeld dat ze zelf zijn. En dat kost ook veel minder energie dan ‘komen tot vernieuwing’ als onderdeel van je taakomschrijving.

En in die houding vinden we ook de potentie voor leiders in het publieke domein om dwars door overheidslagen heen, vernieuwing tot stand te brengen. CRKL helpt mij als netwerkorganisatie bij mijn zoektocht naar balans in (speel) ruimte bieden en (samen) sturen. Wil je weten hoe ze dat doen? Check www.crkl.nl

WIJ: LeerCRKLs in de praktijk
Nieuws uit LeerCRKL-land

Vanaf oktober starten er weer leerCRKLs in het hele land. Wil je ook meedoen? We hebben hiervoor twee mogelijkheden:
1. Jij geeft aan via onze website dat je geïnteresseerd bent in deelname aan onze inspirerende leerCRKLs. Je kunt dan lid worden als CRKL-lid Verkennen. Op basis van een persoonlijke intake inventariseren we jouw voorkeuren, interesses en behoeften. Zo gaan we de perfecte match voor je maken met andere innoverende leiders in jouw regio.

2. Je kunt aansluiten bij een aantal leerCRKLS die vanuit een breed gedeelde inhoudelijke thema’s worden georganiseerd. Vanaf oktober starten er leerCRKLs op de volgende thema’s:
– talentmanagement
– organisatieontwikkeling
– innoverend leiderschap
– vernieuwing in de jeugdzorg
– de omgevingsvergunning
– de e-Overheid/ vervolg op iNUP
– “in-the-cloud”

Je kunt je belangstelling kenbaar maken door een mail naar ons te sturen; we zullen je dan bellen voor verdere beantwoording van je vragen.

 

HET: Kennisbron voor innoverend leiderschap
“Diepgaande verandering, ontdek de leider in jezelf” van Robbert Quinn (1996)

Het boek is al meer dan 20 jaar oud en nog steeds relevant voor de huidige tijd. Het eerste hoofdstuk heet: ‘Naakt het land van onzekerheid binnengaan.” Wie ervaart dat als innoverende leider ook niet? Vernieuwing vormgeven betekent dat je een veld betreedt van onzekerheid en zoeken naar nieuwe wegen. Hoe ga jij als innoverende leider om met onzekerheden en schuivende perspectieven?
Robert Quinn is hoogleraar, schrijver en onderzoeker. Hij richt zich in zijn werk op thema’s als leiderschap, verandering en organisatiekunde. In “Diepgaande verandering” legt Quinn de verbinding tussen professioneel en persoonlijk leiderschap. Hij stelt dat de eigen transformatie het vertrekpunt is van innoverend of transformerend leiderschap. Quinn heeft met dit boek, als een van de eersten, twee werelden met elkaar verbonden: die van het persoonlijke en professionele en maakt deze verbinding overtuigend
Vanuit CRKL werken we in onze leerCRKLs ook vanuit die samenhang. Psychologisch gezien spelen er bijvoorbeeld in organisaties ook overdrachtsprocessen tussen de innoverende leiders en de leden van de organisatie. Binnen onze leerCRKLs kunnen we ons bewust worden van dit fenomeen als sleutel tot resultaat en succes. LeerCRKLs zijn daarom niet alleen een bijdrage aan het succes van de organisatie , maar ook aan authentiek leiderschap.

Maak kennis met Arjan Schonewille

(directeur Werkplein Baanzicht, Assen)

In deze nieuwsbrief:

Vakantie is niet alleen maar leuk
JIJ: Interview Arjan Schonewille
JIJ: Blog Marcella Rijkschroeff
WIJNieuws leerCRKLs
HET“Diepgaande verandering, ontdek de leider in jezelf’, Robbert Quinn

Colofon

CRKL is het intersectorale platform voor innoverend leiderschap. CRKL.nl bevordert het leren innoveren primair door het organiseren van leerCRKLs. We verbinden innoverende leiders onderling, belichten inspirerende voorbeelden en stimuleren onderlinge kennisuitwisseling. Als publiek platform faciliteren we ook de wetenschappelijke kennisopbouw. Alle opgedane kennis is publiek toegankelijk. Als platform zoeken we de nadrukkelijke samenwerking met bestaande instituties vanuit een onafhankelijke rol. Wij staan open voor verschillende vormen van samenwerking. 

Je kunt contact met ons (Rens Meijkamp en Jan Hof) opnemen via:

Rens@CRKL.nl / 06 15 08 32 30 of Jan@CRKL.nl 06 52 77 36 43

 

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>