Nieuwsbrief #3 sept 2014

*|MC:SUBJECT|*

 

CRKL nieuwsbrief #03 september 2014
Bekijk deze nieuwsbrief in je browser

Nieuw seizoen, nieuwe ambities, nieuwe wegen

Na de zomervakantie benoemen leiders nieuwe ambities voor zichzelf en hun organisaties: Hoe en waar kan ik een verschil maken in het vormgeven van nieuwe ontwikkelingen? Waar kan ik voor mijn organisatie en de samenleving nieuwe toegevoegde waarde scheppen?

Maar…… de uitdaging zit er natuurlijk in hoe je deze ambities werkelijkheid maakt, als je weet dat ambities sneller ontstaan dan resultaten. Dat we terug in de werkelijkheid weer tegen weerstand, terugkerende beperkingen of onmogelijkheden oplopen. Duidelijk is dat voor succes en resultaat nieuwe wegen gevonden moeten worden.

Bij CRKL scheppen we een stimulerende en inspirerende leeromgeving voor innoverende leiders om betere en sneller resultaten te boeken in het vormgeven van vernieuwing. Doe je mee? Schrijf je in of vind meer informatie op www.crkl.nl.

OPEN CRKL Dag 2015

Onze 1e jaarlijks terugkerende OPEN CRKL Dag is gepland op 30 januari 2015. Houd deze dag alvast vrij als je een enerverende dag wilt beleven en inspirerende innoverende leiders wilt ontmoeten.

Interview met Willem van den Berg

(gemeentesecretaris gemeente Heemstede) 

Willem van den Berg is steeds meer gaan beseffen dat zij niet vanuit het gemeentehuis kunnen bepalen wat goed voor de mensen is. Op dit moment staat hij samen met zijn gemeente voor de grote uitdaging de 3 decentralisaties in de jeugdzorg, wet maatschappelijke ondersteuning en participatiewet in goede banen te leiden. Tegelijkertijd wil hij graag vanuit de gemeente invulling geven aan het begrip participatiesamenleving. Willem zet de nieuwe werkelijkheid echt om in de praktijk.  

Lees meer

Blog van Michael Hupsel

(Teamleider Veiligheidsregio Flevoland)

Zijn we niet allemaal leiders?

Zijn leiders alleen die bijzondere mensen die weten een groep mee te nemen in het realiseren van veranderingen? Hoeveel van die (grote) veranderingen komen we niet dagelijks tegen? Teveel om op te noemen! Zoveel dat dit beslist niet allemaal door alleen die grote bijzondere leiders gerealiseerd kan worden. Op elk niveau en in elk mens manifesteert zich leiderschap.Lees meer

Nieuws over de leerCRKLs

Gooi jezelf in de stroomversnelling en gun jezelf de stimulerende ervaring van een leerCRKL! 

CRKL ontrolt zichzelf de komende maanden: Dit najaar starten we met verschillende leerCRKLs. Bij de meesten zijn nog 1 of 2 plekken vrij om de groep compleet te maken (tot 8 deelnemers). Geef snel een seintje als je interesse hebt!

1.  De leerCRKL Organisatieontwikkeling (Amersfoort) brengt directieleden bijeen die dynamiek willen brengen om de organisatie toe te snijden op veranderde omgeving en takenpakket.

2.  De leerCRKL Talentmanagement (Utrecht) verzamelt HRM managers die zoeken naar impulsen en ontwikkeling (doorstroom) binnen publieke organisaties.

3. De leerCRKL Innoverend leiderschap (Assen) is een kruisbestuiving tussen leidinggevenden en eindverantwoordelijken die zichzelf willen spiegel op leiderschapsvragen.

Daarnaast hebben we een aantal leerCRKLs in voorbereiding en zoeken we voldoende mensen om van start te kunnen gaan (met minimaal 6 deelnemers). Samen met geïnteresseerden zoeken we een mooie en passende groep voor jou. Als je denkt: ‘dit thema of deze regio spreekt me aan”, laat het weten, dan denken we met je mee!

1.  De leerCRKL Vernieuwing in de zorg (Noord Holland) voor als je staat voor uitdaging om de zorg voor ouderen en zieken te verbeteren tegen lagere kosten.

2.  De leerCRKL Werken in de Netwerksamenleving (Den Haag) voor als je je wilt ontwikkelen op co-creatie en samenwerking met maatschappelijke organisaties, burgers, klanten en bedrijven.

3.  De leerCRKL Organisatievernieuwing (diverse regio’s) is voor leidinggevenden en eindverantwoordelijken die een structuur of cultuurverandering in hun organisatie moeten leiden.

4.  Als je zelf een suggestie hebt voor een specifiek thema of een specifieke regio, gaan we samen met jou een leerCRKL creëren! Laat het onsweten!

VNG creëert samen met CRKL 

Deze zomer zijn we vanuit CRKL een strategische samenwerking aan gegaan met VNG (Academie). Om gemeenten te ondersteunen bij alle beleidsmatige uitdagingen voor vernieuwing hebben VNG Academie en CRKL een gezamenlijk leerprogramma ontwikkeld.Lees meer

CRKL actueel 

CRKL is een platform in ontwikkeling. Op het platform dragen alle leden bij aan visievorming, kennisdeling en leerprocessen. Op onze blogsite www.CRKL.info vind je de informatie over alle lopende activiteiten, interviews met innoverende leiders en overzicht over de leerCRKLs.

Maak kennis met Willem van den Berg

Willem van den Berg is gemeentesecretaris van de gemeente Heemstede.

Lees hier het hele interview.

Colofon

CRKL is het intersectorale platform voor innoverend leiderschap. CRKL.nl bevordert het leren innoveren primair door het organiseren van leerCRKLs. We verbinden innoverende leiders onderling, belichten inspirerende voorbeelden en stimuleren onderlinge kennisuitwisseling. Als publiek platform faciliteren we ook de wetenschappelijke kennisopbouw. Alle opgedane kennis is publiek toegankelijk. Als platform zoeken we de nadrukkelijke samenwerking met bestaande instituties vanuit een onafhankelijke rol. Wij staan open voor verschillende vormen van samenwerking. 

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:

*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>