LeerCRKL Talentmanagement

LeerCRKL is een kleine groep mensen (6-8) met grote diversiteit (intersectoraal) die met elkaar de dialoog aangaan over (in dit geval) talentmanagement en daarbij reflecteren op het eigen handelen. De LeerCRKL talentmanagement bestaat uit mensen die verantwoordelijk zijn of intensief bezig (willen) zijn met talentmanagement.  Het leren van en met elkaar staat altijd centraal.

Aspecten die langskomen:

  • Welke krachtige  ervaringen heb jij met talentmanagement?
  • Hoe waardeer je deze ervaringen?
  • Hoe kan jij en jouw organisatie talentmanagement versterken?
  • Wat leren we van elkaar?
  • Wat kan de buitenwereld leren van onze nieuwe inzichten?

 

Investering:

De deelnemers aan de leerCRKLs betalen een bijdrage van 1600 euro.  De deelnemers committeren zich aan vijf  bijeenkomsten van een halve dag. Tevens kunnen ze kosteloos deelnemen aan de Open CRKL Dag in januari 2015.

Programma in hoofdlijnen:

1. Ontmoeten
Uitgebreide persoonlijke ontmoeting tussen de deelnemers en bekrachtiging van de gezamenlijke vraagstelling.

2. Ontdekken
Ontdekken van de werkende principes van talentmanagement op basis van eigen ervaringen en ingebrachte casussen.

3. Dromen
Verkennen van de toekomstige mogelijkheden van talentmanagement

4. Ontwerpen
Van droom naar idee naar concrete actievoorstellen

5. Verwezenlijken
Uitwisseling van plannen van aanpak en opbrengsten terugnemen naar eigen organisatie en reflecteren op de resultaten van de leerCRKL

Geïnteresseerd? Neem contact op en samen met jou bekijken hoe we de LeerCRKL invullen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>