Interview Andrina Bravenboer

Andrina Bravenboer

Andrina Bravenboer

Andrina Bravenboer is manager Zorg en Behandeling bij Vivent op de locatie Mariaoord. Een aantal jaren is zij gaan werken bij Vivent omdat de visie terug naar de bedoeling en de cliënt centraal haar erg aansprak. Als manager streeft ze er naar zichzelf overbodig te maken. “Mijn droom is over drie jaar een groot feest te hebben waarin veel faciliterende medewerkers de organisatie verlaten omdat de klus erop zit. We hebben het proces zo ingericht dat de samenwerking tussen behandelaars, verzorgers en cliënten zo goed is dat de ondersteunde medewerkers overbodig worden en iedere euro besteed wordt aan zorg”.

Ze vindt het belangrijk te werken vanuit gelijkwaardigheid en vooral aandacht geven aan de dingen die goed gaan. ¨ De uitdaging voor mij blijft geloven dat het mogelijk is en constructief te blijven. Wat ik wil bereiken moet nu ik zijn van mezelf. Daarom heb ik veel aandacht voor de relatie tussen mensen en ga continu het gesprek aan en probeer de visie hoe je met cliënten omgaat uit te dragen en voor te doen. Dat is mijn grootste taak”.

Ze is samen met haar collega’s managers en medewerkers de laatste anderhalf jaar veel bezig met de omslag naar eigen regie en zelfsturende teams als voertuig om de cliént centraal te stellen. Ze worstelt zelf met de vraag of hoe je eigenaarschap verlegt naar de professionals en de tijd die het kost. Er wordt veel tijd geínvesteerd in de samenwerking en ze zou graag zien dat het sneller gaat. Tegelijkertijd  gaat de praktijk van alledag ook door. “Cliënten moeten geholpen worden uit bed, onder de douche, verzorgd, behandeld of naar de kapper”. Soms heeft ze daarom de neiging het zelf te regelen door behandelaars en verzorgers met elkaar aan tafel te zetten en de samenwerking te regelen. “Dan zit ik er helemaal middenin en ontneem ik hen het ervaren van de problemen en daarmee om te gaan. En als ik ingrijp zeg ik impliciet dat ze het niet kunnen. Dat vind ik lastig, maar ook een uitdaging

Andrina ziet ook hele mooie ontwikkelingen. Zo hebben de medewerkers samen met cliënten en familieleden de huiskamers opnieuw ingericht. “Kringlopen werden afgestruind, eigen gemaakte schilderijen opgehangen en kastjes gekocht. Door het eigenaarschap helemaal bij de mensen te leggen kregen ze enorm veel plezier en het resultaat is echt super gaaf geworden”. Een ander voorbeeld dat ze aanhaalt gaat over man en een vrouw die al meer dan zestig jaar getrouwd zijn. “De vrouw moest bij ons verblijven. Tegelijkertijd werd haar man ook ziek. De medewerkers hebben toen gezamenlijk gezocht naar een oplossing om hen de mogelijkheid te bieden samen te leven. De man kon terecht op de logeerkamer. Als je op deze wijze samenwerkt zie je hoeveel je voor cliënten kunt betekenen en hoeveel plezier dat geeft.”

Voor haar zijn de succesfactoren uit deze ontwikkelingen dat, naast het centraal zetten van de cliënt, het eigenaarschap weer is komen te liggen bij de medewerkers en zij zelf ook regie hebben genomen. Ze wil dit graag breder toepassen, alleen blijkt dat makkelijker gezegd dan gedaan. “Ook bij ons is jarenlang een hiërarchische structuur geweest waar de manager of de dokter het voor het zeggen had. Dat doorbreek je niet zomaar. Je ziet dat veel gewoonten en structuren behoorlijk hardnekkig zijn”.

Andrina put inspiratie uit de voorbeelden. Ze gelooft sterk in het voorleven, klein beginnen en het gewenste gedrag aandacht geven. Verder haalt ze haar eigen inspiratie van buitenaf. Ze leest veel en zoekt inspirerende mensen op. De opgedane inspiratie neemt ze weer naar haar organisatie door haar collega’s managers hiermee te prikkelen. Daarnaast is ze geïnspireerd door de geestelijke zorg. Binnen Vivent hebben ze ook aantal mensen die deze rol vervullen. “Zij hebben alleen maar aandacht voor de cliënt en zijn erg gericht op de relatie. Zij hebben niet de ballast van (behandel-)doelstelllingen. Het mooie daarvan is dat ik hier vaak de echte verbinding zie ontstaan, omdat mensen mogen zijn zoals ze zijn”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>