De ervaring van Cees Hoogendijk in een leerCRKL

Cees Hoogendijk

Cees Hoogendijk

 

Op dinsdag 7 oktober vond de leerCRKL organisatievernieuwing plaats. Een van de deelnemers, Cees Hoogendijk oprichter Huisacademies, schreef hierover het volgende:

Misschien heb je een bepaald beeld van een secretaris-directeur van een waterschap, een gemeentesecretaris of een directeur binnen het ministerie van I&M. Welnu, in het kader van een leer- en innovatie ‘CRKL’ rond het thema Organisatievernieuwing, maakte ik onder de bezielende leiding van Jan en Rens (@crklnl) diepgaand kennis met deze drie personages. Prachtig woord: personage, en passend ook. Want hun ervaringen, levensfilosofieën en maatschappelijke verrichtingen verdienden in mijn ogen de opperste waardering. Van een waterschap een lerende organisatie maken; vijf en twintig jaar lang onvermoeid menswaardig leiding geven aan een middelgrote gemeente; energie steken in duurzame verbindingen tussen overheid en samenleving. Ik maakte deel uit van een gezelschap van zes personen die de kunst verstonden elkaar te ontmoeten, hun expertise te delen, hun dilemma’s uit te wisselen, en – waar ze elkaar aanvankelijk nog nauwelijks kenden – als bevriende collega’s huns weegs te gaan. Wat een waardevol samenzijn was dat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>